JUDr. Milan Vlha - soudní exekutor Ostrava

Informace pro povinné


Aktuální dražba

drazba

ostatní dražby naleznete
v sekci ÚŘEDNÍ DESKA A DRAŽBY


Při osobním či telefonickém jednání případně při e-mailové komunikaci se zaměstnanci exekutorského úřadu jsou účastníci povinni dodržovat:

Jak zaplatit dluh

Způsob úhrady dluhu je možné dojednat elektronicky, telefonicky či osobně.

Dluh je možné zaplatit:

Splátky dluhu lze sjednat za předpokladu, že výše splátek bude odpovídat výši dluhu a povinnosti dlužníka uhradit závazek v co nejkratší době. Zároveň je potřeba při sjednání uhradit první splátku. Dohoda o splátkách je zaznamenána do spisu soudního exekutora, a následně soudním exekutorem plnění splátek kontrolováno. V případě porušení sjednaných termínů plateb následuje výkon exekuce některým ze zákonných postupů, což může podstatně zvýšit náklady exekuce, které je dlužník povinen uhradit.
@2009, Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava | Exekuce nemovitosti